2016

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

English           Ελληνικά

Horto Festival 2016

Seminars

 

Dance Improvisation Workshop

... read more


 

Jazz Workshop

... read more 

Chamber Music Masterclass

... read more 

Vocal Masterclass

... read more 

Conducting Seminar

... read more 

Flute Seminar