Καταστατικό

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

English           Ελληνικά

Articles of Constitution

Click here to see the Articles of Consitution (only available in Greek - English version to follow)