Παράσταση Αίαντας

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

English           Ελληνικά

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2020

Παράσταση Αίαντας του Γιάννη Ρίτσου

1 August 2020

Σκηνοθεσία/ἑρμηνεία: Ἰωάννης Τράντας 

Μουσική: Πέτρος Δουρδουμπάκης 

Κοστούμια: Δημήτρης Παρθένης (Parthenis

Τέκμησσα, ἀφηγήτρια: Μαρία Γώγου 


Ὁ Αἴας ὁ Τελαμώνιος, ὁ μέγας, ὁ Σαλαμίνιος, θεωρεῖται μετὰ τὸν πρῶτο του ξάδερφο - τὸν Ἀχιλλέα - ὁ πιὸ γενναῖος ἥρωας ἀπ’ τοὺς Πανέλληνες, ποὺ ἐκστρατεύσαν στὴν Τροῖα. Ὅταν θανατώθηκε ὁ Ἀχιλλέας ἀπ’ τὸν Πάρη - Ἀλέξανδρο, τὰ ὅπλα τοῦ Ἀχιλλέα ἔπρεπε νὰ πᾶνε στὸν πιὸ γενναῖο, δηλαδὴ στὸν Αἴαντα. Οἱ Ἀτρεῖδες ἀρχηγοὶ μὲ πονηριὲς καὶ ἀπάτες τὸν ἀποκλείουν ἀπ’ τὰ ὅπλα, δίνοντάς τα στὸν Ὀδυσσέα. Μετὰ ἀπ’ αὐτὴ τὴν καταφανὴ καὶ ὕψιστη προσβολή, ὁ Αἴαντας καθὼς ἔχει ἐπιστρέψει στὴν σκηνή του στὸ στρατόπεδο, ἀποφασίζει νὰ βγῇ, νὰ σκοτώσῃ καὶ νὰ αἰχμαλωτίσῃ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἀδίκησαν. Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ ὅμως τοῦ σκοτίζει τὸν νοῦ κι ὁ Αἴαντας μαινόμενος σφάζει ὅ,τι ζῶο βρεθεῖ μπροστά του, νομίζοντας πὼς σκοτώνει τοὺς Ἀτρεῖδες. Ὅταν πιὰ ὅλοι, ἐκτὸς τῶν ζώων, ἔχουν μείνει ζωντανοὶ κι ἀλώβητοι ἀπὸ τὸν Αἴαντα, ἡ Ἀθηνᾶ τὸν ἐπαναφέρει στὰ συγκαλά του, καθὼς ἔχει ἐπιστρέψει ξανὰ στὴν σκηνή του. Ὁ Ρίτσος πιάνει τὸ νῆμα ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ ὁ Αἴαντας ἀρχίζει νὰ συνέρχεται καὶ νὰ ἀντιλαμβάνεται τί ἔχει κάνει, μὲ τὶς «τυφλὲς ἀνδραγαθίες» του…

Ἑστία Θεάτρου Ἐρινεώς Βόλου

Ἀστικὴ μὴ κερδοσκοπικὴ πολιτιστικὴ ἑταιρεία

Μὲ ἕδρα τὸν Βόλο ἀπὸ τὸ 1992 ὁ Ἐρινεώς ἔχει παρουσιάσει πάνω ἀπὸ πενῆντα παραγωγὲς στὴν Ἑλλάδα καὶ σὲ διεθνῆ φεστιβάλ, (Ἠρώδειο, Κίεβο, Τιρόλο, Ἄδανα, Κωνσταντινούπολη, Ἱεροσόλυμα, Τὲλ Ἀβίβ..), μὲ διακρίσεις καὶ πρῶτα βραβεῖα. Α΄ πανελλήνιο θεατρικὸ βραβεῖο τῆς Ἰθάκης, Ἐκπαιδευτικὴ Τηλεόραση – ΝΕΤ γιὰ τὸν Ρήγα, Βουλή τῶν Ἑλλήνων, κ.ἄ.    Ἰδιαίτερα τὰ ἑλληνικὰ κείμενα (πρωτότυπα καὶ νέα) εἶναι τὸ ἀντικείμενο ἐνασχόλησης τῆς θεατρικῆς ὁμάδας, (Ὅμηρος, Τραγικοί, Παλαμᾶς, Σικελιανός, Ρίτσος, Ἀπόστολος Παῦλος, Ν.Γ. Πεντζίκης, Παπαδιαμάντης, Καβάφης, Σεφέρης, Ἐλύτης, κ.ἄ.). Ἔχουν συμμετάσχει καὶ συμπράξει διακόσιοι καὶ πλέον καλλιτέχνες ἀπ’ ὅλους τοὺς χώρους τῆς τέχνης. Καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς εἶναι ὁ Γιάννης Τράντας, ἱδρυτικὸ καὶ βασικὸ στέλεχος τῆς Θεατρικῆς Λέσχης Βόλου (1977-1992) καὶ ἱδρυτὴς τοῦ Ἐρινεώ. 

www.erineos.net  /  theatre.erineos@gmail.com

For any further inquiries and details, please do not hesitate to contact us:

Nikos Adraskelas, Administrator,

Angelinis Hadjinikou Non Profit Foundation

+ 30/6936864831

info@horto.net

www.horto.net