Σεμινάριο Δράματος

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

English           Ελληνικά

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2020

Σεμινάριο Δράματος

25 Ιουλίου - 2 Αυγούστου 2020

Συντονιστής: Γιάννης Τράντας

Αισχύλου: "Προμηθεύς Δεσμώτης"  (Εισαγωγή, Πρόλογος, Πάροδος)

Στο αρχαιοελληνικό και νεοελληνικό κείμενο

Θεατροποίηση Διηγήματος Αζιζ Νεσίν: “Μη μιλάς πολύ”

Για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων. 

Φόρμα δήλωσης ενδιαφέροντος: 

http://tiny.cc/SeminarioDramatos


For any further inquiries and details, please do not hesitate to contact us:

Nikos Adraskelas, Administrator,

Angelinis Hadjinikou Non Profit Foundation

+ 30/6936864831

info@horto.net

www.horto.net