Σεμινάρια 2019

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2019

Το πλήρες πρόγραμμα για την Χόρτο Festival 2019 θα δημοσιευθούν εδώ το συντομότερο δυνατόν. Ορισμένες εκδηλώσεις και σεμινάρια μπορεί ήδη να δημοσιευθούν, οπότε παρακαλούμε επισκεφθείτε και αυτές τις σελίδες.

Πρόγραμμα - 2019

Σεμινάριο

Πληροφορίες

Date

«Seminar»

Details of seminar

Πατείστε εδώ