Σεμινάρια 2018

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2018

Το πλήρες πρόγραμμα για την Χόρτο Festival 2018 θα δημοσιευθούν εδώ το συντομότερο δυνατόν. Ορισμένες εκδηλώσεις και σεμινάρια μπορεί ήδη να δημοσιευθούν, οπότε παρακαλούμε επισκεφθείτε και αυτές τις σελίδες.

 

25 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου - Arsis Conducting Seminar & Open Orchestra

Η Ορχηστρική Ακαδημία Χόρτου είναι ένας συνδυασμός των σεμιναρίων Open Orchestra και Arsis Conducting Seminar. Η ακαδημία απευθύνεται σε μαθητευόμενους αρχιμουσικούς και σπουδαστές όλων των οργάνων της συμφωνικής ορχήστρας.

Η Ακαδημία τελεί υπό την γενική εποπτεία του Αναστάσιου Στρίκου σε συνεργασία με έμπειρους καθηγητές που επιβλέπουν και προετοιμάζουν τις επιμέρους ομάδες οργάνων.

Πατείστε εδώ γιά περισσότερες πληροφορίες.