Σεμινάρια 2018 - Colla Voce «Ανάλυση, Ρεπερτόριο και Ερμηνεία Λυρικού Τραγουδιού»

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2018

Colla Voce - «Ανάλυση, Ρεπερτόριο και Ερμηνεία Λυρικού Τραγουδιού»

 

7 - 12 Αυγούστου 2018

"Ανάλυση, Ρεπερτόριο και Ερμηνεία Λυρικού Τραγουδιού"

με τον Χρήστο Μαρίνο

Για αιτήσεις συμμετοχής και πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου www.collavoce.gr