Σεμινάρια 2018 - ινδικής κλασικής μουσικής

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Φεστιβάλ Χόρτου - Σεμινάρια 2018

«ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΙΝΔΙΚΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»

 

20 - 25 Αυγούστου 2018