Το Ίδρυμα

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου ιδρύθηκε το 1984 και έκτοτε πραγματοποιεί ένα καλλιτεχνικό, παιδαγωγικό και πολιτιστικό θερινό φεστιβάλ στο Χόρτο.

Καθώς βαδίζει στο 34ο συναπτό έτος της λειτουργίας του, κατέχει ένα ρεκόρ στο να παρουσιάζει ένα εξαιρετικά ευρύ φάσμα μουσικών και πολιτιστικών εμπειριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κάποιο ενδεικτικό μαγνητοσκοπημένο υλικό από τα προηγούμενα φεστιβάλ και καλλιτεχνικά εργαστήρια απεικονίζεται εδώ.

Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει διπλή επιδίωξη: απευθύνεται εξίσου σε επαγγελματίες αλλά και σε ντόπιους, καθώς και στους επισκέπτες της περιοχής, με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί ένα ευαισθητοποιημένο κοινό. Αυτή η επικοινωνία είναι επωφελής και για τις δύο πλευρές. Αφ’ ενός το κοινό γίνεται μέτοχος στις πολιτιστικές αξίες που προσφέρονται και αποκομίζει ένα συγκεκριμένο βίωμα, συχνά από την απαρχή της σύλληψής του, και αφ’ ετέρου ο καλλιτέχνης αναζωογονείται από επαφή και προσωπική σχέση με τον αποδέκτη.

Το Ίδρυμα αποζητά την συνδρομή και αρωγή σας, με την ελπίδα να συνεχιστεί το έργο που επιτελείται στο Νότιο Πήλιο εδώ και 33 χρόνια. Παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα Υποστήριξης για να δηλώσετε την πρόθεσή σας να γίνετε εθελοντής ή για να κάνετε μια δωρεά συμβάλλοντας έτσι στη διασφάλιση του υψηλού επιπέδου του πολιτιστικού προγράμματος.

Η διοίκηση του Ιδρύματος απαρτίζεται από ένα συμβούλιο που διαχειρίζεται τους νομικούς και οικονομικούς τομείς των δραστηριοτήτων. Ωστόσο, η δομή του κληροδοτήματος, η συντήρηση και η βελτίωση της ακίνητης περιουσίας του πρέπει να εξασφαλιστούν. Γι΄αυτό δημιουργήθηκε η ομάδα Οι Φίλοι του Θεάτρου στο Χόρτο – διαβάστε περισσότερα εδώ.