Οι Φίλοι του Θεάτρου

Κοινωφελές Ίδρυμα Αγγελίνη-Χατζηνίκου

Non-Profit Foundation Angelinis-Hadjinikos

Από την απαρχή του, το Ίδρυμα συστάθηκε ώστε να είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός με απόλυτη ελευθερία να παρουσιάζει τα προγράμματα της επιλογής του, ελεύθερο από εξωτερικές επιρροές και παρεμβάσεις. Δεν επικαλέστηκε τη βοήθεια κανενός δημόσιου φορέα για χρηματοδότηση, αλλά επέλεξε να βασίζεται στους πόρους που δημιουργούνταν μέσα από αυτό.

Πρακτικά, αυτό είχε ως συνέπεια να εναποθέσει το βασικό μέρος των χρηματοδοτικών του αναγκών στην Πία Χατζηνίκου-Αγγελίνη και την οικογένειά της. Αυτό υπήρξε προς όφελος του Ιδρύματος και έχει ευρύτατα εκτιμηθεί, αλλά δεν είναι πλέον εφικτό να συνεχίσει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Οι πόροι της οικογένειας έχουν εξαντληθεί.

Από το 2010 το Ίδρυμα καταβάλει προσπάθειες να γίνει αυτοχρηματοδοτούμενο. Ωστόσο, είναι πλέον φανερό ότι αυτό δεν είναι εφικτό. Λειτουργικά έξοδα, όπως ηλεκτρικό ρεύμα και νερό αλλά και οι αυξημένοι φόροι πρέπει να καλυφθούν, καθώς και ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων, όπως η κατασκευή σκηνικών και η καθαριότητα του χώρου, η σχεδίαση και η διανομή αφισών, έως και τη σύλληψη και την πραγματοποίηση του καλλιτεχνικού προγράμματος, που έχουν επιτευχθεί χάρις την συνεισφορά μίας μικρής μερίδας ανθρώπων που δουλεύουν εκτεταμένες ώρες και συχνά καλύπτουν το κόστος οι ίδιοι. Αυτή δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση.

Για να μπορέσει το Ίδρυμα να συνεχίσει να εκπληρώνει την αποστολή του, θα πρέπει να καταφέρει να διευθετήσει ένα σύστημα εναλλακτικής χρηματοδότησης ούτως ώστε να αποφύγει να έρθει αντιμέτωπο με την παρακμή και σταδιακή εξαφάνιση. Κανείς δεν επιθυμεί κάτι τέτοιο και με αποφασιστικότητα, ιδιαίτερα στον τόπο του, όλοι συμβάλλουν στο να παραμείνει λειτουργικό και να συνεχίζει να χτίζει πάνω στα εντυπωσιακά πολιτιστικά του κεκτημένα.

 

TΗ διοίκηση του Ιδρύματος απαρτίζεται από ένα συμβούλιο εθελούσιων διευθυντών που διαχειρίζονται τους νομικούς και οικονομικούς τομείς των δραστηριοτήτων στο παρασκήνιο, συνεπώς δημιουργώντας τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ανθίζει η καλλιτεχνική και δημιουργική δραστηριότητα καθώς αναπτύσσεται με μελλοντική τροχιά. Ωστόσο, η δομή του κληροδοτήματος, η συντήρηση και η βελτίωση της ακίνητης περιουσίας του πρέπει να εξασφαλιστεί.

Για το άμεσο μέλλον το προϋπολογισμός του κόστους των βασικών λειτουργικών του αναγκών εκτιμάται στα €11000. Το ποσό αυτό είναι απαραίτητο για να καλυφθούν αναγκαίες υπηρεσίες και τα έξοδα που προκύπτουν, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται αυτά που καλύπτονται από το διοικητικό του συμβούλιο και από τους Φίλους του Θεάτρου στο Χόρτο.

Από αυτό το σύνολο προβλέπεται το ποσό των €500 ως μηνιαία αποζημίωση, με εξασφαλισμένη διαμονή, στο άτομο που θα καλύψει τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή και μάνατζερ, ώστε να εξασφαλίσει ότι οι δραστηριότητες του Ιδρύματος, καλλιτεχνικά και πολιτιστικά, παραμένουν στο υψηλό επίπεδο που είχε έως τώρα επιτευχθεί, καθώς και να συντονίσει τις δράσεις των εθελοντών αξιοποιώντας στο μέγιστο τη δυναμική τους.

Αυτή η θέση προαπαιτεί ενεργητικότητα, σκληρή δουλειά και δημιουργικότητα σε τέτοιο βαθμό που δεν είναι εφικτό να συνεχίσει να καλύπτεται από εθελοντική και μόνο δράση.

Ο Γραμματέας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αγγελίνης – Χατζηνίκου, ο οποίος έχει τόσα προσφέρει στο Ίδρυμα και ο οποίος ελπίζουμε ότι θα παραμείνει μαζί μας στα χρόνια που έπονται, είναι ο Νίκος Αδρασκέλας.

Παρακαλώ πατήστε εδώ για να μεταβείτε στη σελίδα Υποστηρίξτε μας και να κάνετε την συνεισφορά σας